Menu Zamknij

Ogólne informacje

  • Zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • Na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie.
  • Zdjęcie do dowodu lub paszportu powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków.
  • Twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
Zdjecia do dodowodu Kalisz
Prawidłowe zdjęcie do dowodu
Call Now Button