Menu Zamknij

Metody i cele przetwarzania danych

Zbieramy dane osobowe dostarczone przez użytkowników w sposób określony powyżej, drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób elektroniczny lub manualny. Korzystamy również z wysyłki automatycznej korespondencji elektronicznej.

Wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje dla następujących celów:

– w celu weryfikacji jakości świadczonych usług, celem prowadzenia statystyk rynkowych (sprawdzamy jak wielu użytkowników odwiedza nasz Serwis, jak długo przebywa w Serwisie i jakie treści go szczególnie interesują, tak aby dopasować treść Serwisu do potrzeb jego użytkowników), oraz w celach profilowania użytkowników (patrz niżej Profilowanie i pliki „cookies”)

– w celach (za uprzednio wyrażoną przez użytkownika zgodą) handlowych i promocyjnych (np. wysyłanie newslettera na podany przez użytkownika adres e-mail. wysyłanie użytkownikowi informacji handlowych o różnych produktach i usługach, naszych i naszych zaufanych partnerów, wysyłanie informacji o różnych konkursach, akcjach promocyjnych, zarówno naszych jak i naszych zaufanych partnerów). Co istotne każdorazowo zgoda na przetwarzanie w taki sposób danych osobowych jest dobrowolna i nie uzależniamy od niej możliwości korzystania z naszych usług; każdorazowy zakres wykorzystywania danych w celach marketingowych i handlowych zależy od tego, na co zgodził się dany użytkownik.

Dane osobowe udostępnione przez użytkowników, a następnie zebrane w sposób opisany powyżej, umożliwiają identyfikację użytkowników jedynie przez 24studio.pl sp. z o.o. również w zakresie zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i promocyjnych.

Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, tylko i wyłącznie w przypadku gdy korzystamy z usług podwykonawców, szczególnie tych którzy w naszym imieniu i na naszą rzecz zarządzają naszymi bazami danych. Podmioty te nie są administratorami danych, a powierzone dane wykorzystuję tylko w celach wskazanych przez nas i wynikających z powyżej opisanych podstaw. Dane wynikające ze zbierania tzw. cookies są przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, których lista wskazana jest poniżej (patrz: Profilowanie i pliki „cookies”).

Call Now Button