Menu Zamknij

Jak zmienić lub usunąć informacje? Jakie mam prawa?

24studio.pl sp. z o.o. to podmiot które będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś.

Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (poinformujemy Cię jakimi Twoimi danymi się posługujemy), ich sprostowania (jeśli zechcesz poprawimy Twoje dane), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (możesz wybrać dane które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie Twoje dane usunęli) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu lub też prawie do przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu. Zapewniamy, że zabezpieczamy nasze systemy informatyczne aby chronić Twoje dane. Masz prawo uzyskania kopii danych które nam przekazałeś. Informujemy, że w związku z powierzeniem nam naszych danych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Call Now Button